Startseite / Uniqprint.at / Tips voor meer werknemersbetrokkenheid
Tips betrokkenheid werknemers verhogen

Tips voor meer werknemersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid. Een woord dat bij scrabble zeker 3x woordwaarde oplevert. Buiten dit bordspel levert het nog veel meer op. Wanneer u ervoor zorgt dat uw werknemers meer betrokken voelen, resulteert dit in een organisatie die vele malen sterker is. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Betrokken medewerkers zijn cruciaal voor het presteren van uw organisatie. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met betrokken medewerkers maar liefst 51 procent productiever zijn. En dat niet alleen. Betrokken medewerkers melden zich minder vaak ziek en presteren 20 tot 28 procent beter dan medewerker die zich buitenspel voelen gezet.

Wilt u een hogere werknemersbetrokkenheid creëren op de werkvloer? Bedenk dan dat woorden als bevlogenheid, engagement en discipline niet vanzelf komen. Geef werknemers een reden om ‘wakker’ te worden en zorg dat u vanuit het management vertrouwen uitstraalt. Wij geven u enkele tips om meer betrokkenheid te realiseren onder uw werknemers.

Effectief teambuilden

Effectief teambuilden begint met een intensieve samenwerking die het teammoraal stimuleert. Daag uw werknemers uit om het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen tijdens een gezamenlijk spel. Zorg dat het spel naast het vermakelijke aspect ook effectief en nuttig is. Laat uw organisatie optimaal functioneren door het organiseren van een teambuilding event waar belangrijke waarden voor een optimale samenwerking worden getackeld. Denk hierbij aan een spel waar creativiteit voor nodig is en die werknemers stimuleert om probleemoplossend te denken.

Doe aan verwachtingsmanagement

Het ene zeggen en het andere doen straalt weinig vertrouwen uit. Zorg dat u afspraken nakomt en stel uw werknemers op de hoogte van veranderingen. Vraag naar hun mening en accepteer deze feedback. Andersom geldt dat u uw verwachtingen helder uitspreekt naar uw werknemers zodat zij weten waar de lat ligt. Wanneer het doel van een opdracht helder is, kan er sneller en efficiënter resultaat worden geboekt.

Bied ontwikkelingsmogelijkheden

Wanneer medewerkers voldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen in een gebied dat hen aanspreekt, raken zij vanzelf meer betrokken bij de organisatie. Met deze nieuwe inzichten kunnen zij hun kwaliteiten beter benutten. Wanneer zij voor hun gevoel zinvol werk verrichten zal dit ten goede komen aan de gezondheid, het welzijn en welbevinden van uw werknemer én organisatie.

Toon interesse

Heeft Lisette een nieuwe trui aan? En en is Jochem van ICT nu laatst naar Brazilië geweest? Toon net dat beetje meer aandacht voor je personeel. Zo voelen zij zich gezien en gaan ze met meer plezier naar hun werk. Een complimentje verricht wonderen!

Werk aan de interne communicatie

Geef uw werknemers de ruimte om te leren en te presteren. Hoe? Door uw werknemers een podium te bieden. Dit kan door een communicatieplatform op te richten waarop (online) lesmateriaal staat en waar ruimte is voor werknemers om met elkaar te kunnen communiceren en ideeën te kunnen aandragen. Door te investeren in deze vorm van communicatie zullen uw werknemers nog meer met elkaar in overleg gaan. Zo zullen zij merken dat hun mening ertoe doet en voelen ze zich meer gesteund door u waardoor zij zich meer zullen inzetten voor de doelen die de organisatie stelt.